Najbližšie / Next event

Výherci voľných vstupov na Palicu.

Do súťaže sme dostali rekordný počet odpovedí, prekvapivo skoro polovica bola nespávna. Odpoveď mala znieť „Body Request“. Výhercov vyžreboval Loktibrada, bez notára.

Výherci sú títo:
Zuzana Hrdá
Tomáš Poncer
Cs4p
(Všetci budú napísaní na bráne +1)

Seeya.