Najbližšie / Next event

22:00
22
Piatok
vstup 8€ / 9€

Výherci voľných vstupov na Palicu.

Do súťaže sme dostali rekordný počet odpovedí, prekvapivo skoro polovica bola nespávna. Odpoveď mala znieť „Body Request“. Výhercov vyžreboval Loktibrada, bez notára.

Výherci sú títo:
Zuzana Hrdá
Tomáš Poncer
Cs4p
(Všetci budú napísaní na bráne +1)

Seeya.